Nytt fly i klubben, Cessna Birddog

Klubben har inngått avtale om kjøp av Cessna Birddog LN-WNO fra Sameiet Birddog. Vi sørger med dette for at maskinen blir i Norge og på Kjeller og gjør den tilgjengelig for medlemmene.

Vi vil med dette kunne tilby skiutsjekk og gi våre flygere en ny dimensjon med landing på snø eller is i vinteralvåret.

Det gjenstår noe papirarbeide før maskinen er klar i klubben. POH og sjekkliste kommer på hjemmesiden så snart det er klart.