Onsdagsdugnader 2017

Vi er i gang med onsdagsdugnader på fly og hangarer. Medlemmer bes melde seg inn i Facebook-gruppen vår, dugnadene vil også bli annonsert der.

Hver onsdag kl.18:00 de neste ukene vil vi at alle piloter som flyr våre vakre veteranfly stiller opp på dugnad og sosialt, hvor vi vasker og steller med både fly og hangar for å gjøre det trivelig for alle som flyr eller besøker oss. Vi setter oss som målsetning at flyene skal bli vasket både ut- og innvendig samt støvsuget. Hvis vi blir nok folk som stiller opp vil vi også feie hangargulvet og rydde opp i flyenes tilhørende skap og kasser, samt kaste rot og skrot vi ikke bruker eller trenger.

Møt opp enten du er medlem i Veteranflygruppa eller ei for et hyggelig og sosialt treff hvor vi hver av kveldene kun konsentrerer oss om en flymaskin og en hangar.
Hvis du har et ønske om å starte med utsjekk på halehjul og veteranfly så vil du møte mange her som du kan snakke med.