Årsmøte 2016, oppdatert saksliste

Vi har lagt ut en oppdatert saksliste. Nytt punkt 11. Det er et krav om at vi endrer vedtektene i hht NIF’s nye standard.