Nytt fly i klubben, Saab Safir

LN-UAX på Kjeller mens den forsatt var på svensk register.

Klubben er i ferd med å inngå avtale om leie av Saab Safir LN-UAX i vinterhalvåret.

Maskinen er privateid, men leies ut slik at den kan brukes av klubbens medlemmer i vinterhalvåret.

Mer informasjon om maskinen finnes her: http://www.veteranfly.net/?page_id=134

Maskinen er for tiden inne til årlig og overføring til norsk register. Så snart dette er klart vil den bli annonsert lledig for bruk.

Nytt fly i klubben, Cessna Birddog

Klubben har inngått avtale om kjøp av Cessna Birddog LN-WNO fra Sameiet Birddog. Vi sørger med dette for at maskinen blir i Norge og på Kjeller og gjør den tilgjengelig for medlemmene.

Vi vil med dette kunne tilby skiutsjekk og gi våre flygere en ny dimensjon med landing på snø eller is i vinteralvåret.

Parpirarbeide in forbindelse med overtagelsen er nå klart og flyet er operativt. POH og sjekkliste ligger tilgjengelig for piloter på klubbens hjemmeside.