Nytt fly i klubben, Saab Safir, Utsatt

LN-UAX på Kjeller mens den forsatt var på svensk register.

Det var som tidligere annonsert, planer om å leie inn denne maskinen i vinterhalvåret. Det tok lengre tid enn planlagt å få den klar etter årlig etc. så denne avtalen er utsatt og vil revurderes til høsten.

Nytt fly i klubben, Cessna Birddog

Klubben har inngått avtale om kjøp av Cessna Birddog LN-WNO fra Sameiet Birddog. Vi sørger med dette for at maskinen blir i Norge og på Kjeller og gjør den tilgjengelig for medlemmene.

Vi vil med dette kunne tilby skiutsjekk og gi våre flygere en ny dimensjon med landing på snø eller is i vinteralvåret.

Parpirarbeide in forbindelse med overtagelsen er nå klart og flyet er operativt. POH og sjekkliste ligger tilgjengelig for piloter på klubbens hjemmeside.