FLYDAG på Kjeller søndag 11. mai 2014

Årets store begivenhet på Kjeller, den årlige Flydagen, arrangeres av Veteranflygruppa søndag 11. mai. I år er det 100 år siden Roald Amundsen fikk det første sivile flysertifikat i Norge etter skoleflyging fra Kjeller. Det er også 100 år siden Tryggve Gran som første mann krysset Nordsjøen med fly. Vi skal feire våre flypionérer i år, og vi vil vise frem historiske fly i sitt rette element på Flydagen. Det er også mange andre godbiter å se i luften, og som alltid er det GRATIS adgang. Se www.flydagen.no for mer informasjon.

Flydagen 11. mai 2014

Flydagen 11. mai 2014

Årsmøte

NRFV kaller herved sine medlemmer inn til årsmøte for 2014. Møtet finner sted torsdag 6. mars kl. 1900, i NRFVs lokaler på Kjeller.
Adgang og stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt årskontingent for 2014.
Hvorvidt andre personer kan være tilstede, avgjøres ved avstemning på årsmøtet.

Styret ønsker vel møtt til årsmøtet og håper mange vil stille opp for å delta i dialogen om Veteranflygruppas videre retning og viktige veivalg fremover.

Innkallingen finnes her