Åpen torsdag, også i juli

Featured

Vi ønsker flyinteressert publikum velkommen til en uformell flyprat på Kjeller hver torsdag i mai og juni fra kl. 1700 og utover. Her kan dere møte piloter og få informasjon om virksomheten vi driver med moderne småfly og med veteranfly og hvilke muligheter vi ser for oss på Kjeller for framtiden. Det vil også bli gitt informasjon om hva som skal til for å ta privatflysertifikat samt mulighet til en prøvetime eller en opplevelsestur i lufta.   

Vi holder åpen dag også torsdager i juli

Arrangangør: Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppa og Norwegian Spitfire Foundation. 

Åpen dag

Denne våren og sommeren  planlegger vi “Åpen dag” hver torsdag ettermiddag i mai og juni fra kl. 17:00.  Interesserte kan da stikke innom for en prat om flyging, sertifikater etc.

Opplegget går ut på at klubben stiller med noen personer som kan svare på spørsmål og eventuelt ta imot bestillinger på prøvetur i nye eller gamle fly. Samtidig kan klubbens medlemmer bruke disse torsdagkveldene til sosialt samvær, og kanskje litt ad-hoc dugnad med rydding i hangarer, hytte eller annet forefallende arbeide. Om noen vil steke vafler er dette selvsagt også positivt.

 

Hjelp til med å spre budskapet!

Landsforeningen for Luftfartøyvern

I forlengelsen av veteranflymiljøet på Kjeller har noen ildsjeler startet Landsforeningen for Luftfartøyvern (LFL). Foreningen er opprettet etter modell av tilsvarende foreninger for kjøretøy og fartøy som har eksistert i mange år.

Foreningen har allerede skaffet de første offentlige midlene til Gladiatorprosjektet og har egne nettsider under utarbeidelse. Se her (flyvern.no).

For at foreningen skal få den tyngden den trenger er det viktig med medlemmer. Det er nå åpnet for personlig medlemsskap. Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppa, oppfordrer alle som er interessert i vår sak til å melde seg inn. Se informasjon på foreningens hjemmeside: LFL, Medlemsskap