FORHOLDSREGLER FOR AKTIVITETEN I NEDRE ROMERIKE FLYKLUBB, VETERANFLYGRUPPA I FORBINDELSE MED DET PÅGÅENDE CORONAVIRUSUTBRUDDET

NRFV, i likhet med NRFK, følger helsemyndighetenes retningslinjer og regler, samt pålegg fra Luftsportforbundet, og bestemmer følgende:

  1. All flyaktivitet med klubbens fly stoppes inntil videre. Dette gjelder også innleide fly.
  2. Begrens opphold i klubbhytta til det mest nødvendige, og husk personlig hygiene spesielt ved bruk av PC/tastatur, betalingsterminal osv.
  3. Alle fellesaktiviteter avlyses/utsettes.

Endringer vil bli publisert på Facebook og på klubbens hjemmeside.

Nytt fly i klubben, Saab Safir, Utsatt

LN-UAX på Kjeller mens den forsatt var på svensk register.

Det var som tidligere annonsert, planer om å leie inn denne maskinen i vinterhalvåret. Det tok lengre tid enn planlagt å få den klar etter årlig etc. så denne avtalen er utsatt og vil revurderes til høsten.

Nytt fly i klubben, Cessna Birddog

Klubben har inngått avtale om kjøp av Cessna Birddog LN-WNO fra Sameiet Birddog. Vi sørger med dette for at maskinen blir i Norge og på Kjeller og gjør den tilgjengelig for medlemmene.

Vi vil med dette kunne tilby skiutsjekk og gi våre flygere en ny dimensjon med landing på snø eller is i vinteralvåret.

Parpirarbeide in forbindelse med overtagelsen er nå klart og flyet er operativt. POH og sjekkliste ligger tilgjengelig for piloter på klubbens hjemmeside.

Åpen torsdag, også i juli

Vi ønsker flyinteressert publikum velkommen til en uformell flyprat på Kjeller hver torsdag i mai og juni fra kl. 1700 og utover. Her kan dere møte piloter og få informasjon om virksomheten vi driver med moderne småfly og med veteranfly og hvilke muligheter vi ser for oss på Kjeller for framtiden. Det vil også bli gitt informasjon om hva som skal til for å ta privatflysertifikat samt mulighet til en prøvetime eller en opplevelsestur i lufta.   

Vi holder åpen dag også torsdager i juli

Arrangangør: Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppa og Norwegian Spitfire Foundation. 

Åpen dag

Denne våren og sommeren  planlegger vi “Åpen dag” hver torsdag ettermiddag i mai og juni fra kl. 17:00.  Interesserte kan da stikke innom for en prat om flyging, sertifikater etc.

Opplegget går ut på at klubben stiller med noen personer som kan svare på spørsmål og eventuelt ta imot bestillinger på prøvetur i nye eller gamle fly. Samtidig kan klubbens medlemmer bruke disse torsdagkveldene til sosialt samvær, og kanskje litt ad-hoc dugnad med rydding i hangarer, hytte eller annet forefallende arbeide. Om noen vil steke vafler er dette selvsagt også positivt.

 

Hjelp til med å spre budskapet!